беларуская мова

усе заданні

развернуть
свернуть

21/04/2020

Тэма: Колькасныя лічэбнікі два, дзве, тры, чатыры і зборныя абое, абодва, абедзве, іх ужыванне

Практ.290 (вусна).Звярнуць увагу на розніцу ў канчатках лічэбнікаў два,дзве.

Правіла,с.167

Практ.291 (вусна).

Практ.292 (пісьм.)

Правіла: зборны лічэбнік абодва ўжываецца з назоўнікамі мужчынскага і ніякага роду: абодва лётчыкі; зборны лічэбнік абедзве ўжываецца з назоўнікамі жаночага роду: абедзве дзяўчынкі.

Ці патрэбен мяккі знак у лічэбніках дзве, абедзве? Чаму?

Д\з: практ.330 (с.184)

22/04/2020

Тэма: Змяненне і ўжыванне лічэбнікаў сорак, сто, дзевяноста; правапіс складаных лічэбнікаў; лічэбнікаў нуль, тысяча, мільён, мільярд.

Практ.297 (вусна).Адказаць на пытанне

Практ.298 (вусна).

Правіла,с.170

Практ.299 (вусна)

Правіла, с.171 (у нізе старонкі)

Д\з: практ. 300 (пісьм)

Тэма: Скланенне, ужыванне і правапіс састаўных колькасных лічэбнікаў

Правіла,с.171 (пасярэдзіне старонкі)

Практ.301 (пісьм)

Д\з: практ.303

Тэма: Скланенне,ужыванне і правапіс парадкавых лічэбнікаў (47)

Правіла,с.175

Практ.308 (вусна).Прачытаць услых

Правіла, с.176

Практ.309 (пісьм.) Утвараць у форме м.р.адз.л.

Д\з: практ. 313

Тэма: Скланенне, ужыванне і правапіс дробавых лічэбнікаў (48)

Правіла,с.178

Правіла: калі першы лік дробавага лічэбніка ад двух да чатырох, другі лік стаіць у форме назоўнага склону: дзве чацвёртыя; калі першы лік ад пяці і больш, то другі лік стаіць у форме роднага склону: пяць восьмых.

Правіла,с.178-179

Практ.316 (вусна)

Практ.317 (пісьм)

Практ.319 (пісьм)

Правіла,с.180-181

Практ.322 (пісьм)

Д\з: практ.318

Тэма: Скланенне,ужыванне і правапіс зборных лічэбнікаў (49)

Правіла,с.182-183

Практ.327 (пісьм)

Практ.328(вусна) Д\з: практ.331

свернуть